Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób i rzeczy do Anglii.

 

Prawa i obowiązki pasażera wyjeżdżającego do Anglii:

 1. Pasażer powinien posiadać dokumenty uprawniających do wjazdu do innych państw.
 2. Pasażer jest zobowiązany do stawienia się w ustalonym czasie i miejscu oraz do bycia przygotowanym do podróży 10 minut przed przyjazdem busa.
 3. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w busie, przede wszystkim do zapinania pasów bezpieczeństwa.
 4. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania zasad czystości w busie i pozostawienia po sobie porządku w busie.
 5. Pasażer jest zobowiązany do pokrycia szkód wyrządzonych w busie lub szkód wyrządzonych innym pasażerom.
 6. Picie alkoholu oraz palenie tytoniu w busie jest bezwzględnie zabronione a pasażerowie niestosujący się do tego punktu regulaminu zostaną zmuszeni do opuszczenia busa i zakończenia podróży.
 7. Jeśli klient chciałby przewieźć dzieci, musi to wcześniej zgłosić osobie przyjmującej rezerwację. Ze względów bezpieczeństwa dzieci muszą posiadać odpowiednie foteliki. W przypadku gdy dziecko podróżuje bez rodziców lub opiekuna wymagane jest pisemne upoważnienie do wyjazdu od rodziców lub od opiekuna, natomiast w chwili przekraczania granicy rodzic lub opiekun mają bezwzględny obowiązek odebrania telefonu od służb granicznych.
 8. W ramach ceny biletu pasażer ma prawo przewieźć maksymalnie 60 kg bagażu w formie walizek oraz toreb. W przypadku dodatkowego bagażu o niestandardowych kształtach przewoźnik ma prawo wymagać od klienta dodatkowej opłaty. W przypadku kiedy możliwości przewozowe nie pozwalają zabrać większej ilości bagażu, przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy wzięcia bagażu przekraczającego dopuszczalny, standardowy ciężar bagażu.
 9. Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad kultury w odniesieniu do kierowców i współpasażerów.
 10. W przypadku dokonania przez pasażera przedpłaty za przejazd i późniejszego braku możliwości wyjazdu pasażera, przewoźnik ma prawo do zatrzymać całość wartości przedpłaty
 11. Wszelkie reklamacje prosimy składać w formie pisemnej na adres biura 14 dni od chwili wystąpienia określonej sytuacji.
 12. Firma nie odpowiada za rzeczy pozostawione w busie po podróży pasażera. Wszelkie pozostawione rzeczy będą przechowywane w bazie busów firmy w Hrubieszowie przez 31 dni od dnia przejazdu a następnie komisyjnie niszczone. Pasażer ma możliwość odebrania pozostawionych rzeczy osobiście w Hrubieszowie.

 

Prawa i obowiązki przewoźnika:

 1. Przewoźnik zobowiązuje się do zabrania pasażera z ustalonego wcześniej miejsca o ustalonym wcześniej czasie (do +/-5 godzin).
 2. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia nie wynikające z jego winy – korki, wypadki, opóźnienia w przeprawie na Eurotunelu, awarie busów, warunki atmosferyczne, kontrole służb policyjnych i granicznych.
 3. Przewoźnik nie odpowiada za wszelkie uszkodzenia przedmiotów ze szkła,  ceramiki, porcelany i innych podatnych na uszkodzenie przedmiotów. Klient zabezpiecza i podaje te przedmioty do transportu na własne ryzyko.
 4. Przewoźnik nie odpowiada za wszelkie rzeczy (bagaże) pasażerów pozostawione w niewłaściwym busie po przesiadkach. W czasie przesiadek pasażerowie mają obowiązek dopilnować, aby wszystkie ich bagaże zostały przełożone z jednego busa do drugiego busa.
 5. W przypadku dłuższego braku kontaktu z klientem przewoźnik zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji.
 6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia kierowca ma prawo sprawdzić zawartość bagażu i wymagać pozostawienia niektórych rzeczy w miejscu wyjazdu.
 7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia kierowca ma prawo sprawdzić zawartość nadawanej paczki i wymagać pozostawienia niektórych rzeczy w miejscu nadania (np. papierosów czy tytoniu bez akcyzy, z akcyzą spoza UE etc.)
 8. W przypadku awarii busa, przewoźnik ma obowiązek podstawienia pojazdu zastępczego lub udzielenia podróżującym wspólnie uzgodnionej rekompensaty finansowej za dalszą, już samodzielną podróż klienta.
 9. Kierowcy mają obowiązek zatrzymania się w przypadku zgłoszenia potrzeb fizjologicznych przez pasażerów.
 10. Kierowcy mają obowiązek udzielenia pomocy pasażerom przy załadunku bagażu.
 11. Przewoźnik ma prawo nie zabrać lub zostawić pasażera na trasie jeśli ten jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, zachowuje się w sposób niekulturalny, zagrażający bezpieczeństwu lub punktualności przejazdu, nie posiada dokumentów wymaganych do przekroczenia granicy.
 12. W przypadku wszelkich zachowań agresji słownej i czynnej wobec kierowców oraz wobec innych pasażerów kierowcy mają prawo do wysadzenia pasażera na pierwszym możliwym postoju

Rezerwacja i zakup biletu są równoznaczne z akceptacją praw i obowiązków pasażera.